رشته های شغلی بازرس

قانون مدنی

مشخصات دوره مدت دوره: 16 ساعت شهریه دوره: 160000 تومان گواهی نامه معتبر دارای مجوز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی

قانون تجمیع عوارض

مشخصات دوره مدت دوره: 6 ساعت شهریه دوره: 60000 تومان گواهی نامه معتبر دارای مجوز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی

تنظیم قراردادها

توجه: لطفا بعد از قبولی در آزمون، گواهینامه خود را بلافاصله از همان صفحه دانلود نمایید. مشخصات دوره مدت دوره: 8 ساعت شهریه دوره: 80000 تومان گواهی نامه معتبر دارای مجوز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی

به بالای صفحه بردن