رشته های شغلی مسئول گزینش

آسیب شناسی اجتماعی

مشخصات دوره مدت دوره: 16 ساعت شهریه دوره: 160000 تومان گواهی نامه معتبر دارای مجوز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی

جامعه شناسی فرهنگی

مشخصات دوره مدت دوره: 16 ساعت شهریه دوره: 160000 تومان گواهی نامه معتبر دارای مجوز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی

به بالای صفحه بردن