آزمون دوره تالاسمی


  • حداقل امتیاز برای قبولی در آزمون 50 می باشد.
  • زمان پاسخگویی 30 دقیقه می باشد.
  • تعداد سؤالات آزمون 12 مورد می باشد.
  • در صورت عدم موفقیت برای بار اول در آزمون، به شما یک فرصت مجدد داده می شود تا وارد آزمون شده و دوباره تلاش نمایید.
این بخش را تکمیل نمایید.
به بالای صفحه بردن