آزمون دوره دهیاران


  • حداقل امتیاز برای قبولی در آزمون 65 می باشد.
  • تعداد سؤالات آزمون 100 مورد می باشد.
  • در صورت عدم موفقیت برای بار اول در آزمون، به شما یک فرصت مجدد داده می شود تا وارد آزمون شده و دوباره تلاش نمایید.

 

به بالای صفحه بردن