بهترین آموزش های اداری و سازمانی​

همراه با گواهینامه معتبر سورین دانش​

محبوب‌ترین دوره‌های آموزشی

35000 تومان

تالاسمی؛ عوارض ناشی از آن و راهکارهای درمانی

مشاهده جزئیات…

0% تکمیل‌شده
0/1 مرحله

25000 تومان

رضایت شغلی و چگونگی اندازه گیری آن

12 ساعت آموزش پودمانی- ویژه کلیه پست ها و ردیف های شغلی برای کارکنان رسمی و پیمانی- قابل ارائه در ارزشیابی های سالانه کارکنان دولت برای همه گروه ها اعم از قراردادی، رسمی و پیمانی- دوره دارای گواهی معتبر با مجوز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی می باشد.

مشاهده جزئیات…

0% تکمیل‌شده
0/1 مرحله

رايگان

سیستم های مدیریت کیفیت Quality management system ISO/TR 10013

مشاهده جزئیات…

0% تکمیل‌شده
0/1 مرحله

رايگان

سیستم های مدیریت کیفیت – مبانی و واژگان ISO 9000-2015

مشاهده جزئیات…

0% تکمیل‌شده
0/1 مرحله

رايگان

ارتباط سازمانی

ارﺗﺒﺎط ﺟﺰﺋﯽ از زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺣﺴـﺎب ﻣـﯽآﯾـﺪ. ﺑـﺪون آن، زﻧـﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻗﺎﺑـﻞ دوام ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

مشاهده جزئیات…

0% تکمیل‌شده
0/1 مرحله

رايگان

هنر خوب نوشتن

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «مَنْ مَاتَ وَمِیرَاثُهُ الدَّفَاتِرُ وَالْمَحابِرُ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ؛ هر که از دنیا برود و میراثش دفتر و دوات باشد، بهشت بر او واجب خواهد بود.»

مشاهده جزئیات…

0% تکمیل‌شده
0/1 مرحله

رايگان

فن بیان و آیین سخنوری

فن بیان یعنی استفاده درست و بجا از تمامی ارکان ارتباط برای اینکه منظورمان را درست به مخاطب برسانیم.

مشاهده جزئیات…

0% تکمیل‌شده
0/1 مرحله

رايگان

حقوق شهروندی

حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ ‌کس نمی ‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد.

مشاهده جزئیات…

0% تکمیل‌شده
0/1 مرحله

رايگان

گزارش نویسی

هدف از نوشتن گزارش، رساندن پیام خود به خواننده با سرعت و صحت و روشنی است.

مشاهده جزئیات…

0% تکمیل‌شده
0/1 مرحله

رايگان

برقراری ارتباط موثر با محیط و دیگران

یکی از ویژگی‌های انسان موفق، توانایی برقراری ارتباط موثر و سازنده با دیگران است. کسب این مهارت در زندگی اجتماعی بسیار ضروری جلوه می‌کند، چرا که باعث پیشبرد اهدف فرد بوده و موفقیت وی را در تمامی مراحل زندگی تضمین می‌کند.

مشاهده جزئیات…

0% تکمیل‌شده
0/1 مرحله

20 هزار تومان

حقوق اداری

حقوق اداری، مجموع قواعد و احکامی درباره‌ی سازمان‌ها و نهادهای اداری و چگونگی نظارت بر اعمال و تصمیمات آنها و برقراری حاکمیت قانون و تأمین حقوق شهروندی است.

مشاهده جزئیات…

0% تکمیل‌شده
0/4 مرحله


هدفهای کلان آموزش کارمندان دولت

 1- افزایش اثر بخشی و کارایی در ارائه خدمات دولتی از طریق توسعه دانش و مهارتهای متصدیان مشاغل.

 2- توانمندسازی و توسعه مدیران جهت ایفای موثر نقش ها وظایف مدیریتی.

 3- افزایش سطح باور و اعتقادات کارکنان و مدیران نسبت به ارزشهای اسلامی.

 4- توسعه آگاهی های عمومی کارمندان دولت در ابعاد مختلف فرهنگی و اجتماعی.

 5- آماده سازی کارمندان دولت از بعد دانش، مهارت و شایستگی شغلی برای ارتقاء به رده های شغلی بالاتر.

 6- ارتقاء سطح کیفی سرمایه انسانی بخش دولتی از طریق افزایش سطح توانایی دانش و مهارت کارمندان دولت.

 7- توسعه اخلاق اسلامی و فرهنگ سازمانی بر مبنای ارزشهای انسانی و کرامت انسانی و بهبود روابط انسانی.

 8- روزآمد سازی و ارتقاء سطح دانش، مهارت و نگرش معنوی و بصیرتی کارمندان.

به بالای صفحه بردن