آموزش تخصصی و فوق تخصصی سازمانی​

همراه با گواهینامه معتبر سورین دانش​

مورد تایید سازمان اداری و استخدامی کشور

دوره آموزشی مالیات مشاغل و اصناف

برگزاری دوره به صورت حضوری

 

محبوب‌ترین دوره‌های آموزشی

230000 تومان

روخوانی و روانخوانی قرآن کریم

28 ساعت آموزشی، برای کلیه پست ها و مشاغل، دریافت گواهینامه پس از ثبت نام و شرکت در دوره به صورت الکترونیکی و آنلاین
120000 تومان

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

12 ساعت آموزشی، برای کلیه پست ها و مشاغل، دریافت گواهینامه پس از ثبت نام و شرکت در دوره به صورت الکترونیکی و آنلاین
120000 تومان

اصول و مبانی مدیریت و سازمان

12 ساعت آموزشی، برای کلیه پست ها و مشاغل، دریافت گواهینامه پس از ثبت نام و شرکت در دوره به صورت الکترونیکی و آنلاین
145000 تومان

اینترنت و کاربرد آن در اداره امور دفتری

24 ساعت آموزشی، برای کلیه پست ها و مشاغل، دریافت گواهینامه پس از ثبت نام و شرکت در دوره به صورت الکترونیکی و آنلاین
80000 تومان

کلیات پیشگیری از وقوع جرم

8 ساعت آموزشی، برای کلیه پست ها و مشاغل، دریافت گواهینامه پس از ثبت نام و شرکت در دوره به صورت الکترونیکی و آنلاین
80000 تومان

خصوصیات شخصیتی و رفتاری مسئولان دفاتر

8 ساعت آموزشی، برای کلیه پست ها و مشاغل، دریافت گواهینامه پس از ثبت نام و شرکت در دوره به صورت الکترونیکی و آنلاین
80000 تومان

آشنایی با تشکیلات دولت جمهوری اسلامی ایران

8 ساعت آموزشی، برای کلیه پست ها و مشاغل، دریافت گواهینامه پس از ثبت نام و شرکت در دوره به صورت الکترونیکی و آنلاین
80000 تومان

قوانین و مقررات اموال دولتی

8 ساعت آموزشی، برای کلیه پست ها و مشاغل، دریافت گواهینامه پس از ثبت نام و شرکت در دوره به صورت الکترونیکی و آنلاین
120000 تومان

امور رفاهی کارکنان

12 ساعت آموزشی، برای کلیه پست ها و مشاغل، دریافت گواهینامه پس از ثبت نام و شرکت در دوره به صورت الکترونیکی و آنلاین
200000 تومان

مدیریت منابع انسانی (اداره امور کارکنان)

20 ساعت آموزشی، برای کلیه پست ها و مشاغل، دریافت گواهینامه پس از ثبت نام و شرکت در دوره به صورت الکترونیکی و آنلاین
80000 تومان

قانون برنامه و بودجه کشور

8 ساعت آموزشی، برای کلیه پست ها و مشاغل، دریافت گواهینامه پس از ثبت نام و شرکت در دوره به صورت الکترونیکی و آنلاین
120000 تومان

وظایف اداری و دفتری مسئول دفتر

12 ساعت آموزشی، برای کلیه پست ها و مشاغل، دریافت گواهینامه پس از ثبت نام و شرکت در دوره به صورت الکترونیکی و آنلاین
120000 تومان

سیستم دبیرخانه و بایگانی مکانیزه (اتوماسیون اداری)

12 ساعت آموزشی، برای کلیه پست ها و مشاغل، دریافت گواهینامه پس از ثبت نام و شرکت در دوره به صورت الکترونیکی و آنلاین
145000 تومان

مخاطب شناسی در روابط عمومی

24 ساعت آموزشی، برای کلیه پست ها و مشاغل، دریافت گواهینامه پس از ثبت نام و شرکت در دوره به صورت الکترونیکی و آنلاین
60000 تومان

مقررات اعتبارات اسنادی

6 ساعت آموزشی، برای کلیه پست ها و مشاغل، دریافت گواهینامه پس از ثبت نام و شرکت در دوره به صورت الکترونیکی و آنلاین
160000 تومان

قانون مدنی

16 ساعت آموزشی، برای کلیه پست ها و مشاغل، دریافت گواهینامه پس از ثبت نام و شرکت در دوره به صورت الکترونیکی و آنلاین
180000 تومان

حسابداری دولتی

30 ساعت آموزشی، برای کلیه پست ها و مشاغل، دریافت گواهینامه پس از ثبت نام و شرکت در دوره به صورت الکترونیکی و آنلاین
120000 تومان

حقوق اداری

12 ساعت آموزشی، برای کلیه پست ها و مشاغل، دریافت گواهینامه پس از ثبت نام و شرکت در دوره به صورت الکترونیکی و آنلاین

مثبت زندگی

(*این دوره از دروس تخصصی اداره کل بهزیستی مازندران می باشد.) – این دوره شامل 9 آزمون می باشد. – هر آزمون شامل 10 سوال می باشد. – برای قبولی در هر آزمون باید به حداقل 6 سوال، پاسخ درست دهید. – گذراندن تمامی آزمون ها الزامی می باشد.
120000 تومان

بودجه ریزی عملیاتی

12 ساعت آموزشی، برای کلیه پست ها و مشاغل، دریافت گواهینامه پس از ثبت نام و شرکت در دوره به صورت الکترونیکی و آنلاین
« » صفحه 1 / 3

هدفهای کلان آموزش کارمندان دولت

 1- افزایش اثر بخشی و کارایی در ارائه خدمات دولتی از طریق توسعه دانش و مهارتهای متصدیان مشاغل.

 2- توانمندسازی و توسعه مدیران جهت ایفای موثر نقش ها وظایف مدیریتی.

 3- افزایش سطح باور و اعتقادات کارکنان و مدیران نسبت به ارزشهای اسلامی.

 4- توسعه آگاهی های عمومی کارمندان دولت در ابعاد مختلف فرهنگی و اجتماعی.

 5- آماده سازی کارمندان دولت از بعد دانش، مهارت و شایستگی شغلی برای ارتقاء به رده های شغلی بالاتر.

 6- ارتقاء سطح کیفی سرمایه انسانی بخش دولتی از طریق افزایش سطح توانایی دانش و مهارت کارمندان دولت.

 7- توسعه اخلاق اسلامی و فرهنگ سازمانی بر مبنای ارزشهای انسانی و کرامت انسانی و بهبود روابط انسانی.

 8- روزآمد سازی و ارتقاء سطح دانش، مهارت و نگرش معنوی و بصیرتی کارمندان.

به بالای صفحه بردن