همه دوره‌های آموزشی

برقراری ارتباط موثر با محیط و دیگران

یکی از ویژگی‌های انسان موفق، توانایی برقراری ارتباط موثر و سازنده با دیگران است. کسب این مهارت در زندگی اجتماعی بسیار ضروری جلوه می‌کند، چرا که باعث پیشبرد اهدف فرد بوده و موفقیت وی را در تمامی مراحل زندگی تضمین می‌کند.
120000 تومان

گزارش نویسی در امور اداری

12 ساعت آموزشی- ویژه کلیه پست ها- دریافت گواهینامه الکترونیکی معتبر با مجوز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی منوط به ثبت نام در دوره می باشد.
40000 تومان

منشور حقوق شهروندی

6 ساعت آموزشی – دوره آموزشی فرهنگی و عمومی – دریافت گواهینامه الکترونیکی معتبر با مجوز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی منوط به ثبت نام در دوره می باشد.
145000 تومان

هنر خوب نوشتن در روابط عمومی

24 ساعت آموزشی برای کلیه پست ها و مشاغل گواهینامه پس از ثبت نام و شرکت در دوره به صورت الکترونیکی و آنلاین صادر خواهد شد.

سیستم های مدیریت کیفیت – مبانی و واژگان ISO 9000-2015

سیستم های مدیریت کیفیت Quality management system ISO/TR 10013

120000 تومان

رضایت شغلی و چگونگی اندازه گیری آن

12 ساعت آموزش پودمانی- ویژه کلیه پست ها و ردیف های شغلی برای کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی- قابل ارائه در ارزشیابی های سالانه کارکنان دولت برای همه گروه ها اعم از قراردادی، رسمی و پیمانی- دارای گواهی معتبر با مجوز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی می باشد.

تالاسمی؛ عوارض ناشی از آن و راهکارهای درمانی

16 ساعت آموزش پودمانی- ویژه کلیه پست ها و ردیف های شغلی برای کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی-
120000 تومان

آئین نگارش و مکاتبات اداری

12 ساعت آموزشی- ویژه کلیه پست ها- دریافت گواهینامه بصورت الکترونیکی پس از ثبت نام و دریافت فایل و گذراندن دوره

استاندارد زیست محیطی ISO 14001

120000 تومان

قانون تجارت

12 ساعت آموزشی- برای کلیه مشاغل و پست ها- دارای گواهینامه آنلاین
120000 تومان

ارتباط سازمانی

12 ساعت آموزشی، دوره آموزش شغلی – پودمانی، برای کلیه پست ها و مشاغل، دارای گواهی نامه الکترونیکی بصورت آنلاین
120000 تومان

قانون کار و تأمین اجتماعی

12 ساعت آموزشی- ویژه کلیه پست ها و مشاغل- دریافت گواهینامه الکترونیکی معتبر منوط به ثبت نام در دوره می باشد.
120000 تومان

فن بیان و آئین سخنوری

12 ساعت آموزشی- ویژه کلیه پست ها و مشاغل- دارای گواهینامه معتبر که بصورت آنلاین قابل دریافت می باشد.
160000 تومان

قانون مالیات های مستقیم

16 ساعت آموزشی- ویژه کلیه پست ها- دریافت گواهینامه الکترونیکی معتبر با مجوز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی منوط به ثبت نام در دوره می باشد.
120000 تومان

خلاصه سازی مکاتبات و نوشته های اداری

12 ساعت آموزشی- ویژه کلیه کارکنان دولت- دریافت گواهینامه بصورت الکترونیکی پس از ثبت نام و پرداخت هزینه و دریافت فایل و گذراندن دوره
145000 تومان

مبانی مدیریت اسناد

24 ساعت آموزشی- ویژه کلیه پست ها و مشاغل- دریافت گواهینامه بصورت الکترونیکی پس از ثبت نام و پرداخت هزینه و دریافت فایل و گذراندن دوره می باشد.
160000 تومان

جامعه شناسی فرهنگی

16 ساعت آموزشی- گروه شغلی کارگزین- دریافت گواهینامه بصورت الکترونیکی پس از ثبت نام و پرداخت هزینه و دریافت فایل و گذراندن دوره می باشد.
« » صفحه 1 / 3

به جمع 7452 دانشجوی ما بپیوندید

به بالای صفحه بردن