رشته های شغلی کارشناس و کاردان امور اداری

امور رفاهی کارکنان

مشخصات دوره مدت دوره: 12 ساعت شهریه دوره: 120000 تومان گواهی نامه معتبر دارای مجوز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی

تجزیه و تحلیل اداری

توجه: لطفا بعد از قبولی در آزمون، گواهینامه خود را بلافاصله از همان صفحه دانلود نمایید. مشخصات دوره مدت دوره: 20 ساعت شهریه دوره: 200000 تومان گواهی نامه معتبر دارای مجوز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی

مبانی مدیریت اسناد

مشخصات دوره مدت دوره: 24 ساعت شهریه دوره: 145000 تومان گواهی نامه معتبر دارای مجوز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی

فن بیان و آئین سخنوری

مشخصات دوره مدت دوره: 12 ساعت شهریه دوره: 120000 تومان گواهی نامه معتبر دارای مجوز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی ———————————————————————————————————— توضیحات دوره: سخنوری منشأ تحولات بسیاری در تاریخ بشر بوده است، بسیاری از تمدن ها، انقلاب ها، بسیج نیروی انسانی در هر زمینه ای از جمله دفاع در برابر جنگ ها، ترویج ارزش …

فن بیان و آئین سخنوری ادامه مطلب »

قانون کار و تأمین اجتماعی

مشخصات دوره مدت دوره: 12 ساعت شهریه دوره: 120000 تومان گواهی نامه معتبر دارای مجوز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی

ارتباط سازمانی

توجه: لطفا بعد از قبولی در آزمون، گواهینامه خود را بلافاصله از همان صفحه دانلود نمایید. مشخصات دوره مدت دوره: 12 ساعت شهریه دوره: 120000 تومان گواهی نامه معتبر دارای مجوز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی ————————————————————————————————————————– توضیحات دوره وﺟﻮد ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻮﺛﺮ و ﺻﺤﯿﺢ، ﻫﻤﻮاره ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺗﻮﻓﯿﻖ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﺷـﻤﺮده ﺷـﺪه …

ارتباط سازمانی ادامه مطلب »

آئین نگارش و مکاتبات اداری

مشخصات دوره مدت دوره: 12 ساعت شهریه دوره: 120000 تومان گواهی نامه معتبر دارای مجوز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی

گزارش نویسی در امور اداری

مشخصات دوره مدت دوره: 12 ساعت شهریه دوره: 120000 تومان گواهی نامه معتبر دارای مجوز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی ————————————————————————————————————— توضیحات دوره گزارش نویسی عبارت است از به تحریر در آوردن اخبار، اطلاعات، حقایق، علل مسائل و رویدادها، تجزیه و تحلیل منطقی و متوالی آنها، براي رسیدن به راه حل صحیح، که همراه …

گزارش نویسی در امور اداری ادامه مطلب »

به بالای صفحه بردن