وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
40000 تومان


توضیحات دوره

این منشور با هدف استیفا و ارتقای حقوق شهروندی و به‌ منظور تدوین « برنامه و خط‌ مشی دولت »، موضوع اصل 134 قانون اساسی، تنظیم شده و شامل مجموعه‌ای از حقوق شهروندی است که یا در منابع نظام حقوقی ایران شناسایی‌ شده‌اند و یا دولت برای شناسایی، ایجاد، تحقق و اجرای آن ‌ها از طریق اصلاح و توسعه نظام حقوقی و تدوین و پیگیری تصویب لوایح قانونی یا هرگونه تدبیر یا اقدام قانونی لازم تلاش جدی و فراگیر خود را معمول خواهد داشت. برای دستیابی به این هدف همکاری سایر قوا و نهادها و مشارکت مردم، تشکل ‌ها، اتحادیه ‌های صنفی، سازمان‌ های مردم‌ نهاد و بخش خصوصی ضروری است.

به بالای صفحه بردن