مشخصات دوره
 • 16 ساعت آموزش پودمانی
 • ویژه کلیه پست ها و ردیف های شغلی برای کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی
 • قابل ارائه در ارزشیابی های سالانه کارکنان دولت برای همه گروه ها اعم از قراردادی، رسمی و پیمانی

     • فراگیر پس از گذراندن دوره می تواند با بیماری تالاسمی آشنا شود.
     • فراگیر پس از گذراندن دوره می تواند علائم بالینی و آزمایشگاهی در تالاسمی مازور را بشناسد.
     • فراگیر پس از گذراندن دوره می تواند با انواع درمان تالاسمی ماژور آشنا شود.
     • فراگیر پس از گذراندن دوره می تواند عوارض احتمالی ناشی از تزریق خون را بشناسد.
به بالای صفحه بردن